Vocal Statements op school

Vocal

Statements

Bij Vocal Statements ontdekken jongeren door samen te zingen hoe hun authentieke stem klinkt en wat ze hiermee kunnen overbrengen. Hierbij komen vaardigheden als actief luisteren, ademtechniek en bewust stemgebruik aan bod.

‘Het koor dwingt onderling respect af. Met zingen verdampt de onzekerheid. Het is oprecht empowering.’  – Ineke Peeks, mentor Trajectum College

Statements

De mooiste verhalen komen voort uit eerlijkheid en openheid. Door middel van storytelling gaan wij in gesprek met de leerlingen en ontdekken zij hun identiteit en vormen een eigen mening en statement over een onderwerp. Hiermee ontwikkelden zij vaardigheden als het verwoorden van gedachten en gevoelens, het spreken voor een groep en het beargumenteren van hun mening.

‘Waarom is er oorlog, want dat is erg. Het verdriet is een berg. Een berg die moeilijk te beklimmen is. Zet het licht aan tegen het kwaad. Tegen iets dat gemeen is. Tegen iets wat mis is. Wees jezelf en verzet je. Wees iemand die rechtvaardig is. We zijn hier allemaal bij elkaar, en dat is absoluut niet raar. Wees jezelf en luister naar anderen. Dan pas kan er echt iets veranderen.’  – Ali

VOS in de praktijk

Vocal Statements werkt veelal vanuit een concrete vraag van een school.  Soms is er al een concrete wens, bijvoorbeeld om in de brugklas te werken aan groepsvorming en persoonlijke ontwikkeling. In andere gevallen zoeken we samen naar wat Vocal Statements op de school kan betekenen. Na een uitgebreide kennismaking stellen we in overleg een lessenpakket vast dat ingebed wordt in het curriculum. Afhankelijk van de vraag kunnen dit wekelijkse lessen zijn maar ook eendaagse projecten.

Ieder project wordt afgerond met een presentatie van de geleerde muziekstukken en de individuele statements. Dit kan een ‘echte’ podiumervaring zijn, begeleid door onze docenten en gastmusici, maar ook een zelfgemaakte videoclip, animatie, fotografie of illustratie. De leerlingen werken hiervoor samen met onze muziek, theater en beeldend docenten. Leerlingen laten hiermee hun stem klinken en ervaren het gevoel van zelfoverwinning, gezamenlijkheid en de adrenaline die daarbij hoort.

VOS op het vmbo

Op het cultureel diverse vmbo zijn er vaak grote sociale verschillen en weinig ruimte om door middel van kunsteducatie te ontdekken wie je bent. We merken dat de aanpak van Vocal Statement goed werkt en deze jongeren de kans biedt hun talenten en blik op de wereld te delen met de maatschappij. Zij ontwikkelen hiermee het vertrouwen om te communiceren, met elkaar en met anderen in de samenleving.

Door samen te werken met externe partijen zoals rolmodellen of andere organisaties die actief zijn in krachtwijken proberen we aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van jongeren.  

Speciaal onderwijs

Sinds 2021 is Vocal Statements ook actief in het speciaal onderwijs. De vraag kwam van Kentalis College Utrecht of we voor deze cluster-2-school voor leerlingen die slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben ook met muziek konden komen werken. Voor de eerste- en tweedejaars leerlingen van Kentalis is storytelling en zingen een grote uitdaging. Een belangrijk aspect bij het werken met deze leerlingen is daarom allereerst het creëren van vertrouwen.

“De eerste stap is vertrouwen. Weten dat je als professional kunt leren van jongeren, in plaats dat je boven ze gaat staan. Focussen op hun stoornis is de valkuil van de lage verwachting. We geven hen daarentegen het gevoel dat ze gezien worden om wie ze zijn, door te zeggen dat je er vertrouwen in hebt dat zij honderd procent talent en kwaliteiten bezitten. Die moeten we alleen nog aan de oppervlakte brengen. Vervolgens zie je hun schoolprestaties stijgen. Het allerbelangrijkste is dat we de jongeren vanuit oprechte interesse benaderen en eerlijk erkennen dat wij veel dingen nog niet weten. Zo ontstaat oprecht contact.” – Rohan Poldervaart, voormalig artistiek leider Vocal Statements.

Mbo

In 2019 (vóór corona) werden we benaderd door Fonds 21 met de vraag of onze aanpak met statements en storytelling ook zou werken in het mbo. Docenten Carmen van Hovestad en Niels Wiltink ontwikkelden samen met docenten van het ROC Midden Nederland een pilot met tweedejaars studenten Sociaal Werk. Het werken met jongvolwassenen biedt ons weer nieuwe inzichten. De focus daar ligt meer in aanloop naar de beroepspraktijk. De studenten geven aan blij te zijn om te werken aan hun zelfvertrouwen en het openbaar spreken en zingen. Dit kan in de onderlinge dynamiek in de klas zijn, maar ook bij pitches of sollicitatiegesprekken. 

Ben je werkzaam op een school en wil je meer weten over het aanbod van Vocal Statements? Neem dan contact met ons op via mail: info@vocalstatements.nl

Overige scholen op projectbasis

Vocal Statements werkt ook op projectbasis samen met scholen zoals het Leidsche Rijn College, Cals College of De Werkplaats. Samen met de school worden één of meerdaagse workshops ontwikkeld en afhankelijk van het project en benodigde expertise verschillende VOS-docenten ingezet.