Vocal Statements krijgt positief advies voor Utrechtse Cultuurnota 2025 – 2028

Op woensdag 5 juni is het rapport van de adviescommissie voor de Cultuurnota 2025-2028 uitgebracht. Vocal Statements heeft een aanvraag ingediend die positief is beoordeeld met het maximaal haalbare aantal punten.

We zijn ontzettend blij met het advies van de commissie. In het adviesrapport is te lezen: “De commissie ondersteunt de missie van de Stichting Operamakers om met Vocal Statements jongeren via een muziekeducatieprogramma te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze waardeert de expliciete keuze voor een kwetsbare doelgroep: jongeren uit het vmbo, pro, so, nieuwkomersonderwijs en mbo. Ze gelooft in de werking van co-creatie voor deze doelgroep en kan meegaan in de wens van de organisatie om de artistieke koers te verleggen naar werken op kleinere schaal, dicht bij de leerling in de klas en meer interdisciplinair, op het raakvlak van kunst, onderwijs en maatschappij.” 

Ook schrijft de commissie: “De commissie ziet Vocal Statements als voorbeeldstellend en een verrijking van het culturele ecosysteem vanwege de sterke verbinding met jongeren in krachtwijken van de stad. Ze is overtuigd van de impact die het programma heeft op de specifieke doelgroep, leerlingen van 12 tot 18 jaar in het vmbo, pro, so, nieuwkomersonderwijs en mbo, die weinig met kunst in aanraking komen. De organisatie maakt zich sterk voor een aansprekend muziekcurriculum en stimuleert jongeren hun persoonlijke stem te vinden en zich te uiten door middel van muzikale storytelling.”

In de toekomst willen we met Vocal Statements nog meer domeinoverstijgend werken. Onze projecten gaan we uitbreiden door samen te werken met scholen in o.a. Amersfoort en Zeist.  Jaarlijks willen we muziek- en kunstdocenten aantrekken en opleiden. Ook willen we de diversiteit binnen onze docententeam vergroten en graag gaan werken met artistieke teams, een artistiek coördinator en een teamcoach per school. We gaan, kortom, Naar een Vocal State of Mind, aldus de titel van onze meerjarenbeleidsplan. 

We hebben er zin in!
We kijken uit naar de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen, projecten en samenwerkingen in de periode 2025-2028. Maar het allerbelangrijkste waar wij naar uitkijken, is het werk dat we in co-creatie met de jongeren en docenten gaan maken. Lees hier meer over onze aanvraag en activiteiten.