Aanpak

Vocal Statements draagt via muziekeducatie bij aan de persoonsvorming van vmbo- en mbo-jongeren. Basisinstrumenten zijn daarbij zingen en storytelling in combinatie met andere kunstdisciplines: theater, multimedia en beeldend.

In een Vocal Statements project werk je altijd als groep toe naar een presentatie. Dat kan klein zijn in de eigen klas of binnenschools. Het kan ook de vorm krijgen van een muziekclip of buitenschoolse presentatie. We nemen jongeren graag mee de school uit de wijk of de stad in. Daarvoor werken we samen met locaties zoals TivoliVredenburg, Stadhuis Utrecht of Staatsbosbeheer.

Jongeren leren door te DOEN, door mee te doen. Door actief bezig te zijn met zingen en statements leren ze hun stem kennen als instrument waarmee je aan anderen kan laten zien wie je bent.

Docent muziek 3.0

Het vmbo, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en mbo zijn (nog steeds) geen vanzelfsprekende werkplek voor muziekdocenten. Daarom zetten we ons bij Vocal Statements met teamtrainingen en ‘coaching on the job’ in voor de ontwikkeling van een breed, creatief en inclusief vakmanschap. Bij Vocal Statements werk je als muziekdocent midden in de maatschappij, samen met docenten van onze partnerscholen en collega’s van andere kunstdisciplines.

Zingen

Muziekeducatie –in het bijzonder samen zingen– is de basis van Vocal Statements. Zingen vanuit je hart, oprechte interesse en nieuwsgierigheid verbindt. Je ontwikkelt en verdiept je persoonlijke, authentieke stem en laat horen wie je bent. Zingen is ook een actieve manier om aan communicatieve vaardigheden van leerlingen te werken. Dat heeft een belangrijke relatie met persoonsontwikkeling en burgerschap. Als jongeren leren luisteren en hun stem gebruiken, ontwikkelen ze tools: voor later op het werk en om mee te doen in de maatschappij.

“In openheid van de docent ligt vaak de sleutel tot de aandacht van vmbo-leerlingen. Storytelling is daarbij een belangrijk didactisch middel: het persoonlijke verhaal van de muziekdocent inspireert tot meezingen.” Carmen Hovestad, Teamcoach en docent.

Storytelling/ Statements

Storytelling is voor docenten én leerlingen een belangrijk onderdeel van de Vocal Statements methodiek. Als je als docent in de klas een persoonlijk verhaal deelt, stel je je kwetsbaar op. VOS-docenten komen met een eerlijke en open houding het klaslokaal in en vertellen over hun persoonlijke motivatie om hier op dit moment met de leerlingen samen te zijn en een lied te zingen. Als je als docent je eigen kwetsbare verhaal durft te vertellen, voelen de leerlingen zich vrij om hetzelfde te doen.

In de les kiezen we voor universele thema’s zoals vrijheid, thuis of toekomst. Van daaruit kiezen jongeren een eigen verhaal of statement om te vertellen. Leerlingen wisselen al doende open met elkaar van gedachten en samen gaan we dieper in op thema’s. Zo ontstaat er –ondersteund door muziek– een veilige ruimte voor iedereen om zijn of haar verhaal te delen.

Nieuwe kunstdisciplines/ interdisciplinair werken

In de coronaperiode zijn we ook gaan werken met andere kunstdisciplines: beeldend, theater en multimedia blijken een hele mooie combinatie met zang.

“In het moment zijn, contact maken, plezier hebben en samen verhalen vertellen. Dat is voor mij de basis om vanuit te starten en vanuit daar kan je alle kanten op!” Adanma Okoro, Teamcoach en theatermaker

 

“Een beeld is evengoed een manier om je eigen stem te laten horen of juist de wereld om je heen te verkennen. Wat je maakt en hoe je dat doet zegt namelijk iets over jou. Zo maakten we in het praktijkonderwijs met leerlingen een animatie over wat nu eigenlijk normaal is en onderzoeken de jongeren nu het thema succes door een eigen trofee van metaal te gieten.” Manne Heijman, beeldend docent